Koolituste korraldamine

Koolituste korraldamine

Edutizeris läbiviidav koolitus hõlmab kõiki koolituse etappe: planeerimist, ettevalmistust, läbiviimist, tulemuste hindamist ja tagasisidet, tulemuste avalikustamist ning analüüsi.

Õppetöö sujuvat korraldust aitavad tagada koolitaja ja õpilase vaates olevad atribuudid.

Uudised, teated

Koolitajad saavad õppekeskkonnas edastada üldisi või suunatud sihtgrupile mõeldud teateid. Sõnumile saab lisada prioriteetsuse, mis eristab tähtsad teated vähemolulistest.

Foorum

Foorum on Edutizeri suhtlemiskeskkond.Õpilased saavad pealkirjastada teemasid, lisada teateid ja neil arutleda. Kõik foorumis osalejad esinevad oma nime all.

Õppekalender

Õppekalendri abil saab ülevaate kõikidest aktiivsetest kursustest ja kursuse raames toimuvatest sündmustest. Õppekalendi kandeid kuvatakse õpilastele,kes osalevad kursusel. Iga aktiivse kursuse kohta kuvatakse informatsiooni: kursuse sündmuste, õppematerjalide, tulevaste testide ja kodutööde kohta ning tulemuste hindamise ja avalikustamise tähtaegu.

Õpetaja töölaud

Edutizeri koolitaja töölaud koondab ühe koolitaja aktiivsed kursused ja märgitud õpiobjektid. Märgitud õpiobjektid võivad olla õpikud, testid või küsimused, mille koolitaja on tähistanud märkega vajab sisuarendust või vajab täiendamist (muutmist). Klikates märgitud õpiobjektil või kursusel sisenetakse valitud andmetesse.

Kiirkaustad

Edutizer võimaldab koondada kiirkaustadesse kindlatele sihtgruppidele mõeldud materjale: õpikuid ja teste.

Tulemused ja hinnangud

Peale testi sooritamist avaldatakse õpilasele testi ja küsimuste tulemused ja küsimustele lisatud kommentaarid.

Peale kodutööde hindamist saab õpilane ülevaate kodutöö tulemustest ning koolitaja hinnangust kodutööle. Samuti avaneb võimalus vaatata teiste osalejate esitatud kodutöid.

Kursuse õppetöö vormide lõppedes saab koolitaja lisada kursuse tulemustele kommentaari, mis avaldatakse igale õpilasele personaalselt.

Testis antud vastuste kommentaaride ja teiste osalejate kodutööde avalikustamise õiguse määrab koolitaja.