Kursused

Kursused

Edutizeris koostatud kursus koondab erinevaid komponente: õpikud, erinevad õppetöö vormid (kontrolltööd, praktilised ülesanded, eksamid, seminarid, konsultatsioonid, kodutööd), õpilased ja õppegrupid, koolitajad, vaatlejad.

Igal kursusel on oma õppekalender, mis sisaldab informatsiooni kõikide sündmuste kohta. Kursuse tulemused salvestatakse ja arhiveeritakse ning nad on taasesitatavas vormis.

Iga kursus modelleeritakse vastavalt koolituse eesmärkidele ja sisule.

Kursuse kalender

Kursuse kalendris kajastuvad kõik kursuse raames toimuvad sündmused: kontrolltööd, kodutööd, praktilised ülesanded, eksamid, konsultatsioonid, tulemuste avalikustamine jpm.

Õpilased ja õppegrupid

Kursusel saavad osaleda õpilased või õpilastest koosnevad õppegrupid. Kursusele osalejad kinnitab koolitaja.

Kui kursus on registreerumiseks avatud, saavad õpilased iseseisvalt registreeruda kursusele. Registreerumise kurusele avab koolitaja, lisades avaliku või määratud sihtgupile sellekohase teate. Õpilase registreerumissoovi kinnitab koolitaja, misjärel kantakse õpilane kursusel osalejate nimekirja. Kui koolitaja lükkab tagsi õpilase registreerumisavalduse, saadetakse sellekohane teade õpilasele.

Koolitajad, vaatlejad

Kursusele saab lisada koolitajaid (õpetajad, tuutorid), kes aitavad vastutaval konsultandil koolitust läbi viia.

Kursusele saab lisada vaatlejaid, kes saavad kursuse tulemuste, sooritatud testide, õpilase vastatud testitulemustele juurdepääsuõiguse. Vaatleja võib olla näiteks organisatsiooni allüksuse juht, personalitöötaja jt.

Õppetöö vormid

Kursuse õppetöö vormiks võib olla eksam, kontrolltöö, kodutöö, praktiline ülesanne, seminar. Kursusel saab kasutada üht või mitut õppetöö vormi.

Ühe õppetöö vormiga kursus võib koosneda näiteks eksamitestist. Peale testi sooritamist avalikustatakse õpilastele testi tulemused.

Mitme õppetöö vormiga kursus võib koosneda mitmest testist, kodutööst või praktilisest ülesandest. Kursuse õppetöö vormide hulgale ei ole seatud piiranguid.

Kursusele saab määrata erinevaid õppematerjale. Õpikule saab lisada teemakohaseid harjutusteste.

Kursuse raames saab korraldada seminare ja on-line konsultatsioone õpilaste küsimustele vastamiseks.

Mitme õppetöö vormi puhul saab kehtestada erinevatele töövormidele kaalud kursuse koonhindes. Kontrolltöö(d), kodutöö(d) või praktilise(d) ülesande(d) saab määrata eelduseks eksamile pääsemisel.

Tagasiside

Kogu kursuse jooksul saavad osalejad anda tagasiside kursuse kohta. Selleks tuleb koolitajal, kes soovib oma kursuse kohta õpilaste hinnangut, koostada küsimused, millele ta vastuseid ootab. Küsimuse mudeleid on kolm: viie ja  kolme valikvastusega ning avatud küsimus. Küsimustele vastamine on konfidensiaalne – koolitaja saab küsimuste vastuste kokkuvõtte ja statistilise tulemi. Avatud küsimuse vastused koondatakse kirjetena.