Milleks Edutizerit vaja läheb?

Edutizer on e-õppe ja koolitustegevuse korraldamise tarkvara. Eestis loodud tarkvara­lahendus on mõeldud ettevõtte töötajate värbamise, koolitamise ja atestee­ri­mi­se läbi­viimiseks ja toetamiseks. Õpikeskkonda on lihtne juurutada ja kasutada, samuti on Edutizer ettevõtte suurusele ja vajadustele vastavalt skaleeritav.

Edutizer pakub erinevaid võimalusi veebipõhise koolitustegevuse korraldamiseks. Edutizeris saab rakendada erinevaid passiiv- ja aktiivõppe vorme.

Edutizeri õppekeskkonna võimalused ei piirdu ettevõtte peamiste koolitusvajaduste toetamisega, vaid võimaldab läbi viia mitmekülgset koolitust ja teadmiste kontrolli taseme-, täiend-, erialaõppe kui ka vabahariduse raames.

Edutizer on kõige suurema kasutajaskonnaga kor­poratiivne e-koolituse keskkond Baltikumis, mille kasutajaid on üle 15 000 finants-, telekommunikatsiooni, energeetika ja avalikus sektoris.

Edutizerit kasutab Eesti Energia , Telia, Tallinna Lennujaam,  Danske Pank ning Citadele Pank Lätis.

Edutizer hõlmab kogu e-koolituse protsessi koolituste planeerimisest ja õppematerjalide ettevalmistamisest tulemuste hindamise, sertifikaatide väljastamise ja analüüsini.

Õppematerjalidest toetab Edutizer igat liiki elektroonilisi materjale – tekstidokumente, presentatsioone, pilte, heli- ja video­salvestusi, tarkvara­programme, viiteid intraneti ja internetilehekülgedele, ehk teisisõnu, kõike mis on juba olemas või mida spetsiaalselt koolituse eesmärkidel luuakse.

Testimistel saab kasutada lihtsaid, tasemelisi, dünaamilisi, mitmeosalisi või kombinee­ritud  teste. Testides kasutatavaid küsimusi on võimalik koostada Edutizeri keskkonnas või importida otse Wordi dokumentidest.

Küsimustest on võimalik koostada harjutusteste, mis toovad õppimisprotsessi uue mõõtme – enesehindamise. Koostaja poolt sisestatud küsimuste kommentaarid juhivad õpilase tähelepanu nendele õppematerjalidele, mis jäid arusaamatuks või lugemata.

Õppetöö vormiks on eksam, kontrolltöö, kodutööd, seminar ja on-line konsultatsioon.  Ühe kursuse raames võib määrata mitu testi, praktilist ülesannet või kodutööd. Edutizer võimaldab läbi viia ka auditoorseid koolitusi ja praktilisi ülesandeid.  Eksamile pääsemise eelduseks võib olla eelneva kontrolltöö edukas sooritamine. Igale õppetöö vormile saab määrata osakaalu kur­su­se lõpptulemuses.

Õpetaja ja õpilase vaheliseks suhtlemiseks on Edutizeris on-line konsultatsioonid, semi­narid ja foorumid. Koolitaja saab anda õpilasele individuaalset tagasisidet juhendis või õpikus esitatud küsimuse kohta. Kursuse raames saab koolitaja enda tagasiside avatud küsimuse, testi, kodutöö või kursuse tulemuste kohta.

Edutizeri poolt kogutav statistiline info annab koolitajale selge ülevaadete kursuste, testide või õpilaste tulemustest, küsimuste, testide, õppematerjali ja juhendi kasutusest, samuti õpilaste aktiivsusest õppeprotsessis. Edutizer võimaldab õpilastel anda kursuse kohta tagasisidet.