Õppematerjal, küsimused, testid

Õppematerjal

Õppematerjal koosneb õpikust ja selle peatükkidest. Peatükile võib lisada harjutusteste.

Õpik võib koosneda dokumentidest (tootekaardid, juhendid, eeskirjad) või koolitaja poolt koostatud õppematerjalist.

Õpiku sisudokumendina võib kasutada kõiki elektroonilisel teel edastatavaid dokumente (heli-, pildi-, videofaile, presentatsioone, tekstidokumente jms). Õppematerjalile saab lisada linke Interneti või intraneti lehekülgedele. Kõik aktiivsed õpikud on õpilastele kättesaadavad. Õpiku saab määrata kursuse õppematerjaliks.

Juhendid

Juhend on väljaspool Edutizerit koostatud teenust või toodet kirjeldav dokument PDF või HTML vormingus. Juhendi koostamisel salvestatakse Edutizeris viide juhendi dokumendi asukohale. Sisudokument võib asuda kas Edutizeri serveris või mõnes muus veebiserveris, mis on õpilasele kättesaadav.

Küsimuste ja testide automaatkontroll

Edutizeri keskkonnas koostatud testidele rakendub automaatne kontroll. Avatud küsimusi hindab koolitaja, lisades vastuse punktid. Peale punktide lisamist muutub testi tulemus automaatselt. Avatud küsimusi saab rakendada eksamitesti korral.

Küsimused

Harjutus-või eksamitestiks sobivaid küsimusi saab koostada õpikeskkonnas. Edutizer võimaldab koostada viie erineva mudeli alusel küsimusi: ühe-ja mitme õige valikvastusega, lünktekstiga, arvvastusega ja avatud küsimust. Eelnevalt MS Word tekstifailina koostatud küsimusi saab importida õpikeskkonda. Samuti saab Edutizeris koostatud küsimusi eksportida MS Wordi keskkonda. Küsimuste importimine ja eksportimine on kiire ja lihtne.

Testid

Edutizeris saab koostada harjutus- kui ka eksamiteste. Harjutustest  on õppeprotsessi osa ja  õpilastele ligipääsetav igal ajal. Eksamitest avaneb vaid määratud perioodil eksami sooritamise ajal. Edutizeris saab koostada teste viie erineva mudeli alusel.

Dünaamiline test koosneb küsimuste kogumist, mille hulgast valitakse testi etteantud arv küsimusi. Valiku alusel arvestab programm iga õpilase eripära, eelistades küsimusi, millele õpilane ei ole vastanud, või millel vastus on olnud osaliselt õige või vale.

Tasemeline test koosneb mitmest testiosast, mille iga järgnev testiosa on eelnevast keerulisem. Test koosneb koolitaja poolt testi määratud küsimustest ja nende hulgast. Iga järgnev testiosa avaneb vastamiseks vaid juhul kui õpilane on eelneva testiosa edukalt läbinud.

Tasemelisel dünaamilisel testil on mõlemad testi omadused: test koosneb samm-sammult keerukamaks muutuvatest testiosadest ja küsimuste kogumist testi valitud küsimustest.

Edutizeris saab koostada teste importitud küsimustest. Loodud test koosneb koolitaja poolt testi valitud küsimustest ja nende hulgast. Imporditud küsimustest testi koostamine võtab aega mõne sekundi.

Teine võimalus kiire testi koostamiseks on testi automaatne genereerimine. Programm koostab testi etteantud andmete alusel mõne sekundiga.

Edutizeris koostatud testid jagunevad harjutus-ja eksamitestideks. Harjutusteste saab lisada õpiku peatükkide juurde, mis aitavad kinnistada teadmisi.

Soovi korral võib õpilane ise luua harjutusteste ning neid korduvalt sooritada. Testi lõppedes näeb õpilane testi tulemusi ning küsimuse vastuste tulemusi kui ka kommentaare.

Õpiku juurde lisatud harjutustesti ebaõnnestumise korral, saab õpilane koostada vigade paranduse neist küsimustest, millele ta vastas valesti.