Tulemused ja statistika

Kursuse lõpptulemus kujuneb ühe või mitme õppetöö vormi koondhindena.Tulemuste kohta saab koolitaja anda tagasiside, mis kajastub õpilase kursuse tulemuste juures.

Kursuse iga testi tulemuste kohta saab teha väljavõtte, kus nähtub osalejate soorituse keskmine tulemus ja tulemused testiosade kaupa. Iga osaleja sooritatud testi kohta saab teha väljavõtte, kus kajastuvad testi küsimused, küsimuste valikvastused ning õpilase antud vastused.

Lõppenud kursuse tulemused arhiveeritakse ning need on koolitajale taasesitatavad arhiveerimisperioodi lõpuni.

Edutizer võimaldab teha statistilisi kokkuvõtteid küsimuste, testide, õpikute, kursuste või õpilaste kohta. Näiteks millised olid testi küsimustele vastamise keskmised tulemused teatud ajaperioodil või millised olid valitud õpilase testisooritused läbi aja.

Statistilistest tulemustest saab koostada raporti, neid välja trükkida või esitada andmed MS Excel tabelina.

Sertifikaadid

Sertifikaat on mingit oskust või teadmist tõndav dokument. Edutizeris võib väljastada kursuse tulemustel põhinevat sertifikaati kui ka lisada õpilase andmete juurde mujal väljastatud sertifikaati. Sertifikaat võib olla tähtajatu kui ka määratud kehtivusajaga.